Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Team Building 2023

Nhằm mục đích giao lưu thể thao, gắn kết tập thể, Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam đã tổ chức sự kiện Hội Thao kết hợp Team Building, khu vực Trụ sở chính - TP.HCM vào ngày 9/12/2023 vừa qua.

Đây là hoạt động thường niên với mục đích chăm lo đời sống tinh thần cho tập thể nhân viên sau một năm làm việc, và cũng đề cao tinh thần đồng đội, gắn kết qua ý nghĩa của từng trò chơi.

 

Tin tức liên quan

page-top