Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Chính sách quyền riêng tư

1. Chính sách quyền riêng tư
1.1. Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam (chúng tôi) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng (bạn/của bạn) khi truy cập các trang web của chúng tôi (các Trang web). Chính sách về quyền riêng tư này (Chính sách quyền riêng tư) quy định cách thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân đối với những trang web của chúng tôi và nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách thức mà các trang web này thu thập, sử dụng thông tin cá nhân đó cũng như cách thức mà chúng tôi sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi.
1.2. Nếu bạn là khách hàng hiện tại của chúng tôi, các thông tin chi tiết về cách thức mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn đều được quy định rõ trong hợp đồng giữa các bên. Các thông báo khác làm nổi bật một số mục đích sử dụng nhất định mà chúng tôi muốn thực hiện đối với thông tin cá nhân của bạn cùng với khả năng chọn tham gia hoặc không chọn tham gia của bạn đối với các mục đích sử dụng này cũng có thể được cung cấp khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn.
1.3. Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập vào một liên kết đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó, xin lưu ý rằng họ có những chính sách quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với chính sách của họ hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web của bên thứ ba.
1.4. Chính sách quyền riêng tư này nhằm giải thích các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi và bao gồm các lĩnh vực sau:
a. Thông tin cá nhân nào về bạn mà chúng tôi có thể thu thập
b. Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn
c. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
d. Liên hệ với chúng tôi & các quyền của bạn để ngăn chặn tiếp thị, truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn
e. Chính sách Cookie của chúng tôi
f. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi
g. Cách thức các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này, Chính sách cookie và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được thực hiện.

2. Thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn
2.1. Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý tất cả hoặc một số thông tin cá nhân về bạn sau đây:
a. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
Trong quá trình tương tác với công ty chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

i. Khi bạn mua hàng, gửi đi sửa chữa hoặc trả lại một trong các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác.
ii. Khi bạn liên hệ với chúng tôi từ biểu mẫu liên hệ trên trang web, các cuộc gọi đến đường dây nóng của Trung tâm tiếp nhận thông tin, qua các tương tác với các nhân viên của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ yêu cầu của bạn cũng như thư từ của chúng tôi.
iii. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể thu thập thông tin như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, các thông tin liên hệ khác và sở thích.
iv. Khi bạn tạo tài khoản để sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, các thông tin liên hệ khác, sở thích và tùy chọn bản tin.
v. Khi bạn gửi đơn ứng tuyển/hồ sơ xin việc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ đơn ứng tuyển và hồ sơ xin việc của bạn.
vi. Khi bạn tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác.

b. Thông tin được cung cấp từ các nguồn khác
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn có sẵn và bên thứ ba một cách công khai.Nếu bạn mua sản phẩm của chúng tôi từ một nhà bán lẻ, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định về việc mua hàng của bạn từ nhà bán lẻ đó.Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua việc truy cập vào các tài khoản được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như truy cập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (ví dụ như Facebook, Youtube…), chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định được kiểm soát từ bên thứ ba này.
c. Thông tin được thu thập cho việc sử dụng trang web và thông tin liên lạc
Chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào các trang web và thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP và tên miền, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành của bạn, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác, và các nguồn dữ liệu khác mà bạn truy cập. 

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn
3.1. Trong phần này, chúng tôi quy định các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thông qua việc thu thập từ các trang web của mình và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật Việt Nam, luật Châu Âu, xác định trên “cơ sở pháp lý” mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin.
3.2. “Những căn cứ pháp lý” được căn cứ theo pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật bảo vệ dữ liệu của EU, cho phép các công ty xử lý dữ liệu cá nhân chỉ khi nào việc xử lý đó được cho phép bởi “những căn cứ pháp lý” cụ thể quy định trong luật.

3.3. Xin lưu ý rằng ngoài những thông tin mà chúng tôi đã xác định để tiết lộ dưới đây, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích mà chúng tôi giải thích trong thông báo này đến các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đại lý, cố vấn (ví dụ: cố vấn pháp lý, tài chính, kinh doanh hoặc các cố vấn khác) và các chi nhánh của công ty chúng tôi khi thay mặt thực hiện các hoạt động, cũng như các công ty thành viên khác trong tập đoàn Mitsubishi Electric.
a. Để giao tiếp hiệu quả với bạn và tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi
Để tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi, bao gồm trả lời các câu hỏi của bạn, để liên lạc với bạn hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi;
Căn cứ cho mục đích sử dụng:
thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (nhằm cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn)
b. Cung cấp cho bạn các tài liệu tiếp thị
Để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và ưu đãi, khi mà bạn đã chọn để nhận chúng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị đến bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của các đối tác kinh doanh đã được chúng tôi lựa chọn thông qua đường bưu điện, email, SMS, điện thoại và fax và, nếu pháp luật có yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn để tiến hành bất kỳ loại hình tiếp thị nào. Chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn hủy đăng ký hoặc chọn không nhận thêm thông tin liên lạc đối với bất kỳ thông tin tiếp thị điện tử nào được gửi cho bạn hoặc bạn có thể chọn không tham gia bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các cách thức được nêu tại Mục 6 của Chính sách này.
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Sự đồng ý, lợi ích hợp pháp (nhằm giúp bạn cập nhật tin tức liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi)
c. Cho mục đích nghiên cứu và phát triển
Để phân tích thông tin cá nhân của bạn nhằm hiểu rõ hơn về các yêu cầu tiếp thị và dịch vụ của bạn và những khách hàng khác của chúng tôi, nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Lợi ích hợp pháp (nhằm cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình)
d. Nhằm giám sát một số hoạt động
Giám sát các truy vấn và giao dịch để đảm bảo chất lượng dịch vụ, tuân thủ quy trình và chống lừa đảo;
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp (nhằm đảm bảo rằng chất lượng và tính hợp pháp từ các dịch vụ của chúng tôi)
e. Nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi
Nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Lợi ích hợp pháp (nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi)
f. Nhằm đảm bảo nội dung trang web có liên quan
Nhằm đảm bảo rằng nội dung từ các trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn, điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu của bạn cho các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ;
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Lợi ích hợp pháp (nhằm cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung và các dịch vụ trên trang web)
g. Nhằm tổ chức lại hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh của chúng tôi
Trong trường hợp chúng tôi: (i) buộc phải đàm phán cho việc bán/chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp cho bên thứ ba; (ii) được bán cho bên thứ ba; hoặc (iii) trải qua quá trình tổ chức lại, chúng tôi có thể cần chuyển một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba có liên quan (hoặc cố vấn của họ) như một phần của bất kỳ quy trình thẩm định nào nhằm mục đích phân tích bất kỳ việc bán/chuyển nhượng hoặc tổ chức lại được đề xuất. Chúng tôi cũng có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn cho tổ chức được tổ chức lại hoặc bên thứ ba sau khi bán/chuyển nhượng hoặc tổ chức lại để họ sử dụng cho các mục đích tương tự như được nêu trong chính sách này.
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Lợi ích hợp pháp (nhằm cho phép chúng tôi thay đổi hoạt động kinh doanh của mình)
h. Liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định
Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các quy định của chúng tôi hoặc đối thoại với cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu áp dụng) mà có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, Tòa án và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đến các yêu cầu, tố tụng hoặc điều tra của các bên này tại bất kỳ đâu trên thế giới hoặc tại nơi bắt buộc phải thực hiện hành động như vậy. Khi được sự cho phép, chúng tôi sẽ gửi bất kỳ yêu cầu nào tương tự như vậy cho bạn hoặc thông báo đến bạn trước khi trả lời trừ trường hợp việc thông báo sẽ tác động đến việc ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm.
Căn cứ cho mục đích sử dụng: Nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp (nhằm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý có thẩm quyền)

4. Truyền tải, lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn
Bảo mật qua mạng
4.1. Không có dữ liệu truyền qua Internet hoặc trang web nào có thể được đảm bảo an toàn khỏi sự xâm nhập. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các yêu cầu pháp lý về bảo vệ dữ liệu.
4.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được lưu trữ trên (những) máy chủ bảo mật của chúng tôi hoặc của các nhà thầu phụ của chúng tôi (nếu có) được đặt tại Việt Nam hoặc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và được truy cập cũng như sử dụng theo các tiêu chuẩn và chính sách bảo mật của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu này và tuân thủ bất kỳ quy trình bảo mật nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.
4.3. Chúng tôi tiến hành các biện pháp bảo mật hành chính, vật lý và kỹ thuật có tính hợp lý và thích hợp về mặt thương mại nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bảo vệ thông tin của bạn. Ví dụ, khi thích hợp, chúng tôi có thể:

a. Sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL) khi thu thập và chuyển giao thông tin nhạy cảm, được thiết kế để khiến cho không một ai ngoài chúng tôi có thể đọc được dữ liệu.
b. Hạn chế quyền truy cập thông tin của bạn, cụ thể, chúng tôi chỉ cho phép sự truy cập của những nhân viên cần thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và (các) Website.
c. Thiết lập các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn mà chúng tôi đã thu thập.

Xuất khẩu bên ngoài Việt Nam hoặc EEA (Khu vực Kinh tế Châu Âu)
4.4. Thông tin cá nhân của bạn có thể được nhân viên hoặc nhà cung cấp truy cập, chuyển đến và/hoặc lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống, nơi có luật bảo vệ dữ liệu có tiêu chuẩn thấp hơn so với luật ở quốc gia của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.
4.5. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân từ bên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) ra bên ngoài EEA, chúng tôi có thể được yêu cầu thực hiện các biện pháp bổ sung riêng biệt để bảo vệ thông tin cá nhân có liên quan. Một số quốc gia nhất định nằm ngoài EEA nhưng đã được Ủy ban Châu Âu chấp thuận về việc cung cấp các biện pháp bảo vệ cơ bản tương đương với luật bảo vệ dữ liệu của EEA và do đó không cần có thêm biện pháp bảo vệ bổ sung nào để xuất dữ liệu thông tin cá nhân sang các khu vực tài phán này. Ở những quốc gia chưa được sự chấp thuận này (xem danh sách đầy đủ tại đây http:// ec.europa.eu/ justice/data-protection/ international-transfers/adequacy/ index_en.htm), chúng tôi sẽ thiết lập những cơ sở pháp lý chứng minh cho việc chuyển giao đó, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng mẫu được Ủy ban Châu Âu chấp thuận hoặc những cơ sở pháp lý khác được cho phép áp dụng theo pháp luật hiện hành.
4.6. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách thức được nêu tại Mục 6 của Chính sách này nếu bạn muốn xem bản sao các biện pháp bảo vệ cụ thể được áp dụng cho việc xuất khẩu thông tin cá nhân của bạn.

Giới hạn lưu trữ
4.7. Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết cho (các) mục đích xử lý mà thông tin được thu thập và bất kỳ mục đích liên quan, được phép nào khác. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ lại một số chi tiết giao dịch và thư từ nhất định cho đến khi hết thời hạn cho các khiếu nại phát sinh từ giao dịch hoặc để tuân thủ các yêu cầu quy định về việc lưu giữ dữ liệu đó. Khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu một cách không thể đảo ngược (và chúng tôi có thể tiếp tục giữ lại và sử dụng thông tin ẩn danh) hoặc hủy dữ liệu một cách an toàn.

5. Quyền của bạn & liên hệ với chúng tôi
Tiếp thị
5.1. Với mục đích thực hiện tiếp thị trực tuyến trên các trang web của chúng tôi phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích của bạn, chúng tôi sử dụng các công nghệ ra quyết định tự động để theo dõi thông tin như lịch sử duyệt web trên các trang web của chúng tôi, các liên kết bạn nhấp vào email của chúng tôi hoặc các ứng dụng di động mà bạn sử dụng.
5.2. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị bao gồm ở trên. Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của bạn cho một số loại hình tiếp thị hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn đối với các nhóm bên thứ ba xác định cho các mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách không đánh dấu vào một số ô nhất định trên biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các cách thức như được nêu tại Mục 6 của Chính sách này.
Cập nhật thông tin
5.3. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức có thể để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc này, bạn nên thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các cách thức được nêu tại Mục 6 của Chính sách này.
Quyền lợi của bạn
5.4. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi theo các cách thức được nêu tại Mục 6 của Chính sách này. Trong một số điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi:

a. cung cấp cho bạn thêm chi tiết về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn;
b. cung cấp cho bạn một bản sao thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi;
c. cập nhật bất kỳ mục nào không chính xác trong thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ (vui lòng xem đoạn 5.2);
d. xóa mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi không còn cơ sở hợp pháp để sử dụng;
e. khi việc xử lý dựa trên sự đồng ý, rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi dừng việc xử lý cụ thể đó (xem đoạn 5.1 phần Tiếp thị);
f. phản đối bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp trừ khi chúng tôi có những lý do cho việc thực hiện xử lý quan trọng hơn bất kỳ sự phương hại nào đối với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn; và
g. hạn chế cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trong khi khiếu nại đang được điều tra.

5.5. Việc bạn thực hiện các quyền này phải tuân theo một số miễn trừ nhất định để bảo vệ lợi ích cộng đồng (ví dụ: ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì đặc quyền hợp pháp). Nếu bạn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, chúng tôi sẽ kiểm tra quyền của bạn và phản hồi hầu hết các trường hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi hoặc việc thực thi các chính sách này hoặc muốn liên hệ với Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email
privacy@vmec.vn hoặc gửi thư tới địa chỉ Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam – số 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
7. Chính sách cookie
Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

8. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem Chính sách Bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân.

9. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie và/hoặc Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi
9.1. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung trang web của mình, cách thức chúng tôi sử dụng cookie và cách thức chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, do đó, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian trong tương lai. Nếu chúng tôi có sự thay đổi về Chính sách quyền riêng tư này hoặc Chính sách cookie hoặc Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình, chúng tôi sẽ cập nhật ngày thay đổi lần cuối bên dưới. Nếu những thay đổi này là quan trọng, chúng tôi sẽ chỉ rõ điều này trên Trang web của chúng tôi. 
9.2. Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 01/08/2023.


Phụ lục
Việc sử dụng thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật bảo vệ dữ liệu của EU phải được chứng minh dưới dạng áp dụng một trong số những “cơ sở” pháp lý và chúng tôi được yêu cầu phải đưa ra các căn cứ đối với mỗi lần sử dụng thuộc chính sách này. Chúng tôi lưu ý rằng các căn cứ mà chúng tôi sử dụng để chứng minh cho mỗi lần sử dụng thông tin của bạn sẽ đi kèm với việc sử dụng thông tin thuộc phần "Sử dụng thông tin cá nhân của bạn" của chính sách này.
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để chứng minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:
Đồng ý:
khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (bạn sẽ được cung cấp một biểu mẫu đồng ý liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào như vậy và có thể rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các cách thức được nêu tại Mục 6 của Chính sách này.
Thực hiện hợp đồng:
khi thông tin của bạn là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.
Nghĩa vụ pháp lý:
khi chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Lợi ích hợp pháp:
khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do chúng tôi sử dụng thông tin đó quan trọng hơn bất kỳ sự phương hại nào đối với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.
Yêu cầu pháp lý:
khi thông tin của bạn là cần thiết để chúng tôi bảo vệ, truy tố hoặc đưa ra yêu cầu chống lại bạn, chúng tôi hoặc bên thứ ba.

page-top