Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Ngày huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nội

Từ ngày 12/9/2014 đến 19/9/2014, VPĐD tại Hà Nội của Công ty Thang Máy Mitsubishi Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định An toàn Khu vực 1 tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho nhân viên. Trong suốt khóa học, nhân viên được phổ biến các kiến thức cơ bản về quy tắc đảm bảo an toàn khi làm việc và xử lý sự cố nhằm hạn chế đến mức tối đa những trường hợp tai nạn trong vận hành và điều khiển các thiết bị lao động. Nhân viên khi hoàn tất khóa huấn luyện đều được kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và cấp chứng chỉ an toàn lao động.

page-top