Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Triết lý của chúng tôi

Triết lý của chúng tôi

1. Mục đích

Chúng tôi, Tập đoàn Mitsubishi Electric, sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội năng động và bền vững bằng cách liên tục đổi mới công nghệ và không ngừng sáng tạo.

2. Giá trị của chúng tôi

Sự tin cậy

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên nền tảng sự tin cậy.

Chất lượng

Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng và xã hội qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Công nghệ

Chúng tôi mang đến những giá trị mới cho xã hội qua việc nâng cao công nghệ và năng lực doanh nghiệp.

Đạo đức và tuân thủ

Chúng tôi hành động với những tiêu chuẩn đạo đức cao và tuân thủ luật pháp cũng như các quy tắc chuẩn mực xã hội.

Con người

Chúng tôi ưu tiên sức khỏe và sự an toàn, thúc đẩy sự đa dạng và tôn trọng nhân cách, nhân quyền.

Môi trường

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường toàn cầu, đồng thời phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Xã hội

Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của một xã hội tốt đẹp hơn với trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp.

3. Sự cam kết

Thay đổi để tốt hơn
Thông điệp "Thay đổi để tốt hơn" là đại diện cho tinh thần của Tập đoàn Mitsubishi Electric "luôn luôn nỗ lực để đạt được những điều tốt đẹp hơn", bằng cách liên tục thay đổi và phát triển. Mỗi cá nhân đều có chung một ý chí và niềm đam mê mạnh mẽ, không ngừng hướng tới sự thay đổi, củng cố cam kết trong việc tạo ra "một ngày mai tốt đẹp hơn".

Hoạt động xã hội tiêu biểu của Tập đoàn MITSUBISHI

page-top