Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Thông điệp của Tập đoàn Mitsubishi Electric

“Changes for the Better" (Thay đổi để tốt hơn) chính là thông điệp chủ đạo và xuyên suốt của Tập đoàn Mitsubishi Electric, được áp dụng cho tất cả công ty đang sở hữu giá trị thương hiệu Mitsubishi, thể hiện mục tiêu và quan điểm không ngừng cải tiến để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
 

Một thế kỷ của Tập đoàn Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric được thành lập vào năm 1921 với tư cách là một nhánh phụ của nhà máy điện Mitsubishi Shipbuilding Company. Trong suốt 100 năm qua, Tập đoàn Mitsubishi Electric đã đóng góp để xây dựng một xã hội tươi sáng và bền vững bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao và sáng tạo từ lĩnh vực dân dụng đến không gian vũ trụ.

Hệ thống triết lý doanh nghiệp

1. Mục đích
Chúng tôi, Tập đoàn Mitsubishi Electric, sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội năng động và bền vững bằng cách liên tục đổi mới công nghệ và không ngừng sáng tạo.

2. Giá trị của chúng tôi
Sự tin cậy
Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên nền tảng sự tin cậy.
Chất lượng
Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng và xã hội qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
Công nghệ
Chúng tôi mang đến những giá trị mới cho xã hội qua việc nâng cao công nghệ và năng lực doanh nghiệp.
Đạo đức và tuân thủ
Chúng tôi hành động với những tiêu chuẩn đạo đức cao và tuân thủ luật pháp cũng như các quy tắc chuẩn mực xã hội.
Con người
Chúng tôi ưu tiên sức khỏe và sự an toàn, thúc đẩy sự đa dạng và tôn trọng nhân cách, nhân quyền.
Môi trường
Chúng tôi nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường toàn cầu, đồng thời phát triển hài hòa với thiên nhiên.
Xã hội
Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của một xã hội tốt đẹp hơn với trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp.

3. Sự cam kết
Thay đổi để tốt hơn
Thông điệp "Thay đổi để tốt hơn" là đại diện cho tinh thần của Tập đoàn Mitsubishi Electric "luôn luôn nỗ lực để đạt được những điều tốt đẹp hơn", bằng cách liên tục thay đổi và phát triển. Mỗi cá nhân đều có chung một ý chí và niềm đam mê mạnh mẽ, không ngừng hướng tới sự thay đổi, củng cố cam kết trong việc tạo ra "một ngày mai tốt đẹp hơn".

page-top