Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Hai giai đoạn của tư vấn thiết kế

Giai đoạn 1: Bộ phận SE tư vấn thiết kế các đặc tính kỹ thuật đối với khách hàng cho đến khi ký kết hợp đồng.

Giai đoạn 2: Bộ phận SE dựa trên đặc tính kỹ thuật đã được khách hàng chấp thuận, làm việc trực tiếp với nhà máy định hình các đặc tính sản phẩm phù hợp với yêu cầu đặt ra ở thị trường địa phương và đưa vào sản xuất, tiếp nhận những yêu cầu nâng cấp/ cải tạo nếu có từ khách hàng để làm việc với nhà máy, đảm bảo tính đồng bộ khi sản xuất cho đến khi sản phẩm về đến Việt Nam và giao đến công trình.

 

page-top