Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

ISO 9001 và ISO 14001

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh): Hướng đến khách hàng, sự lãnh đạo, sự tham gia của đội ngũ, cách tiếp cận theo quá trình, cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý, cải tiến liên tục, quyết định dựa trên sự kiện, quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp. 

 

ISO 14001 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, ISO 14001 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp.

Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.

Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.

Tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh nội địa.

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) là tổ chức công nhận duy nhất tại Vương quốc Anh được Chính phủ Anh cùng chính phủ các nước thành viên EU công nhận trong việc đánh giá các tổ chức chứng nhận. Vì Vương Quốc Anh là thành viên chủ chốt của EU, nên chỉ có Công nhận của UKAS hoặc tổ chức công nhận EU tương đương mới có thể đảm bảo rằng việc một tổ chức được công nhận được Bộ công thương các nước thành viên Liên minh Châu Âu EU thừa nhận. Là thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, Công nhận của UKAS được thừa nhận trên toàn thế giới.

Từ năm 2013, Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam là tên gọi chính thức của Công ty và được đầu tư 100% vốn của Tập đoàn Mitsubishi với 4 Hội Đồng Thành Viên: Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd., Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. và Mitsubishi Corporation.

page-top