Quy trình xử lý trong trường hợp hoả hoạn

Người quản lý thang máy phải thực hiện quy trình xử lý sau trong trường hợp hỏa hoạn:
 

Tin tức liên quan

page-top