Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng ngày đối với thang máy

Không giống như việc vận hành thang máy, việc kiểm tra và bảo dưỡng thang máy cần những kiến thức và kỹ năng đặc biệt bởi vì các thiết bị điện và cơ khí để cho thang máy vận hành tự động là rất phức tạp. Từ lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo việc ký kết hợp đồng dịch vụ bảo trì với VMEC, là công ty được trang bị những kiến thức và kỹ năng dành riêng cho việc bảo trì thang máy Mitsubishi.

Song song với việc kiểm tra và bảo trì được tiến hành định kỳ theo hợp đồng với VMEC, việc kiểm tra và bảo dưỡng hàng ngày cũng cần được thực hiện bởi người quản lý thang máy. Điều này cực kỳ quan trọng để đảm bảo an toàn cho hành khách và thang hoạt động đúng chức năng. Người quản lý thang máy phải tuân thủ theo các hướng dẫn khi tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng thang máy.

Tin tức liên quan

page-top