Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Read more...

Hiểu rõ các chức năng hoạt động của thang máy khi có hoả hoạn

Chức năng hoạt động khi có hoả hoạn gồm 2 loại: một là chức năng hoạt động khi có hoả hoạn dùng công tắc FER và loại còn lại là chức năng hoạt động dùng cho lính cứu hoả sử dụng công tắc FE. 
 

Chức năng hoạt động khi có hoả hoạn dùng công tắc FER:

Khi có hoả hoạn, chức năng này được kích hoạt, cabin tự động di chuyển đến tầng sơ tán. Tầng sơ tán là tầng định trước của toà nhà nơi để thực hiện việc sơ tán hành khách một cách an toàn. Công tắc dùng để kích hoạt chức năng này được lắp đặt ở sảnh tầng gần vị trí hộp gọi hoặc ở tủ giám sát.

Người quản lý thang máy có trách nhiệm kích hoạt chức năng hoạt động khi có hoả hoạn bằng chìa khoá vận hành, theo đúng quy trình xử lý trong trường hợp hoả hoạn. (Tham khảo quy trình xử lý này ở các bài viết tiếp theo).

Sau khi hoả hoạn, không sử dụng thang máy cho đến khi các điều kiện về an toàn được xác nhận.

Quy trình hoạt động phổ biến nhất của chức năng hoạt động khi có hoả hoạn:

  

Chức năng hoạt động dùng cho lính cứu hoả sử dụng công tắc FE:

Đây là chế độ thang vận hành bởi lính cứu hoả cho mục đích chữa cháy.

Sau khi kết thúc hoạt động chữa cháy, hãy đóng cửa thang máy và cho thang ngừng hoạt động để đảm bảo không có ai sử dụng. Liên hệ công ty VMEC để kiểm tra tình trạng thang.

Không chuyển công tắc kích hoạt chức năng hoạt động dùng cho lính cứu hoả sang vị trí OFF vì thang máy sẽ khôi phục hoạt động bình thường ngay lập tức.

Quy trình hoạt động phổ biến nhất của chức năng này được thể hiện như bên dưới:

Tin tức liên quan

page-top