Mitsubishi Electric giới thiệu thông điệp “Thay đổi môi trường” mới

Ngày 30 tháng 6 năm 2010, tại Tokyo, Tập đoàn Mitsubishi Electric vừa công bố vào ngày 1 tháng 7, thông điệp “Thay đổi môi trường” của họ sẽ được giới thiệu đến các thị trường bên ngoài Nhật Bản để khẳng định quan điểm quản lý với việc áp dụng một loạt các sáng kiến về môi trường. Thông điệp này đi cùng một logo được thiết kế riêng sẽ hiển thị cùng logo chính trên tất cả các tài liệu truyền thông của Tập đoàn và các Công ty trực thuộc trên toàn cầu, bao gồm trưng bày triển lãm, danh thiếp, bao bì sản phẩm, tài liệu giới thiệu sản phẩm và trang web.

Xây dựng từ thông điệp "Thay đổi môi trường" được tung ra tại Nhật Bản vào tháng 6/2009, thông điệp mới "Thay đổi môi trường – Vì một ngày mai trong xanh hơn" như một lời tuyên bố toàn cầu của Tập đoàn cho các hoạt động ở nước ngoài, nơi mà Mitsubishi Electric dự định mở rộng những hoạt động kinh doanh có liên kết với giải pháp cho các vấn đề về môi trường.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010, doanh số bán hàng hợp nhất ở nước ngoài của Mitsubishi Electric Group đạt 32.5% doanh thu thuần. Tỷ lệ này được dự kiến ​​sẽ tăng lên cùng với việc mở rộng toàn cầu của Mitsubishi Electric trong các hoạt động kinh doanh, có liên quan đến cơ sở hạ tầng xã hội cũng như các biện pháp về môi trường. Đây chính là những yếu tố then chốt trong chiến lược tăng trưởng của Tập đoàn.

Mitsubishi Electric sẽ không chỉ tìm cách để tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh mà cũng nhắm đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện của mình ngày càng sâu rộng, vươn xa hơn đến các lãnh thổ và quốc gia trên toàn cầu. Qua đó, góp phần vào việc thực hành ý tưởng xây dựng xã hội có lượng khí carbon giảm thiểu đáng kể, thúc đẩy hoạt động tái chế và bảo vệ tài nguyên môi trường, thông qua đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh và sản phẩm.

Về thông điệp "Thay đổi môi trường"

"Thay đổi môi trường" thể hiện sự cam kết của Mitsubishi Electric trong việc quản lý môi trường cùng sự phấn đấu vì một ngày mai tươi xanh hơn nhờ vào các công nghệ môi trường tiên tiến và các tiêu chí sản xuất. Thông qua một loạt các công nghệ và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà ở, văn phòng, nhà máy, cơ sở hạ tầng và thậm chí là trong ngành không gian, Mitsubishi Electric đang phấn đấu để góp phần dựng xây một xã hội bền vững. Lời tuyên bố "Thay đổi để tốt hơn" đã phản ánh nỗ lực và các giải pháp cải thiện môi trường của Mitsubishi Electric trong việc thay đổi sinh thái toàn cầu theo chiều hướng tích cực hơn.

Để biết thêm thông tin về cam kết môi trường của Mitsubishi Electric, sản phẩm và các hoạt động, vui lòng truy cập http://www.MitsubishiElectric.com/eco/.

page-top