Chính sách việc làm

1. Chính sách lao động:

Công ty thực hiện chế độ làm việc 40 tiếng/tuần.

Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.

Nhân viên VMEC đến nơi làm việc phải mặc đồng phục theo qui định (nếu có) và nghiêm túc chấp hành kỷ luật Công ty.

Văn phòng làm việc luôn thoáng mát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công việc.

Công ty trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động làm việc tại các công trường.

2.  Tiền công:

Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả công việc thực hiện.

Ngoài tiền lương, Công ty cũng xem xét thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên: Thưởng Lễ, Tết và thưởng nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Công ty xây dựng đầy đủ các phụ cấp, tạo điều kiện để nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: phụ cấp cao độ, phụ cấp xăng xe, phụ cấp công tác…
 
3.  Bảo hiểm xã hội:

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc, Công ty mua thêm bảo hiểm khác cho toàn thể nhân viên.

page-top